Vår nye kommune på Facebook

I dag lanserer dei tre kommunane i region vest Vår nye kommune på Facebook.

På denne Facebook-sida kan du følgja Fjell, Sund og Øygarden sitt arbeid med å skapa grunnlag for ein eventuell ny kommune vest for Bergen.

Her finn du aktuelt, bilete, arrangement knytt til arbeidet med kommunereforma og aktuelle dokument. Dette er først og fremst ein arena for å delta i ordskiftet og verta kjent med kommunereforma.

Her kan du gå inn på Vår nye kommune på Facebook.