Valstyret

Valstyret er ansvarleg for gjennomføring av kommunestyre- og fylkestingsval, stortingsval og eventuelle folkeavrøystingar. Valstyret er ansvarleg for at valoppgjeret går føre seg på riktig måte og behandlar klagar på gjennomføring av kommunestyrevalet.

Etter valloven skal det i kvar kommune vere eit valstyre, vald av kommunestyret. I nye Øygarden kommune har valstyret 13 medlemmer som vart valde av Fellesnemnda. Valstyret sin leiar er leiar av Fellesnemnda.

Valstyret er oppretta med heimel i valgloven §4.1 jf kommunelovens §10. Dei vanlege saksbehandlingsreglane i kommunelova om opne møter, annonsering av møter osv. gjeld for valstyret sine møter.

Valorganisasjonen forbereder saker og står for den praktiske oppfølging av vedtak.

Møteplan for valstyret finn du her.

Møtedokument finn du her.

Valstyret sine medlemmer finn du her.