Valadministrasjonen

Ansvar for den administrative gjennomføringa av kommunestyre- og fylkestingsvalet i nye Øygarden kommune er delegert til følgjande:

Grethe Bergsvik 55 09 70 41
Beate Hetlevik 56 38 54 03
Eva Telle Hamre 56 32 75 00