Stemme på valdagen

På valdagen 9. september kan du stemme i den kommunen du er manntalsført. Skal du førehandsstemme, kan du gjere det i kva kommune som helst i perioden 10. august til og 6. september som er siste fredag før valdagen.

Frå 01.01.2020 skal kommunane Fjell, Sund og Øygarden slå seg saman til ein kommune. Val 2019 vert difor kommunestyreval for den nye kommunen.

I kommunane Fjell, Sund og Øygarden er alle vallokala opne frå klokken 9.00 til klokken 21.00 på valdagen.

Du kan som innbyggjar i nye Øygarden kommune stemme i alle desse krinsane / lokale på valdagen:

Fjell
8 krinsar / lokale
Sund
5 krinsar / lokale
Øygarden
4 krinsar / lokale
Tellnes krins er lagt ned (01)Sund
Lokale: Sund skule/grendahus
(14) Toftøy
Lokale: Toftøy skule
(06) Skålvika
Lokale: Skålvik skule
(02) Stranda
Lokale: Stranda skule / hall
(15) Rong
Lokale: Hjeltefjorden Arena
(07) Ulveset
Lokale: Ulveset skule
(03) Glesnes
Lokale: Glesnes skule
(16) Blomvåg/Breivik
Lokale: Blomvåg skule
(08) Kolltveit
Lokale: Fjell ungdomsskule
(04) Skogsvåg
Lokale: Skogsvåg skule
(17) Alvheim/Hatten/Bakken
Lokale: Tjeldstø skule
(09) Bjorøy
Lokale: Bjorøy skule
(05) Telavåg
Lokale: Telavåg skule
(10) Brattholmen
Lokale: Brattholmen skule
(11) Hjelteryggen
Lokale: Hjelteryggen skule
(12) Foldnes
Lokale: Foldnes skule
(13) Ågotnes
Lokale: Ågotneshallen