Førehandsstemming

Førehandstemming finn stad frå 12.08.19 til og med 06.09.19.

Du kan førehandstemme i den kommunen du sjølv ønskjer. Dersom du førehandstemmer i ein annan kommunen enn der du er innført i folkeregisteret, må du gjera dette så tidleg at stemma når fram til heimstadkommunen din gjennom posten innan valdagen. Hugs å ta med deg gyldig legitimasjon (pass, førarkort, bankkort el. likn.) og gjerne valkortet du får tilsend i posten (ikkje noko krav, men lettar arbeidet for valfunksjonæren).

Stemmestadar og opningstider for førehandstemming

Førehandstemming skal skje i den faste kontortida på rådhusa/kommunehuset, men med utvida opningstid når det nærmar seg valdagen i tråd med tidlegare praksis.

Servicetorget i Sund kommunehus

Uke 33
(12.-18. aug.)
Uke 34
(19.-25. aug.)
Uke 35
(26. aug.-1. sep.)
Uke 36
(2.-6. sep.)
Måndag 8:00 – 15:30 8:00 – 15:30 8:00 – 15:30 8:00 – 15:30
Tysdag 8:00 – 15:30 8:00 – 15:30 8:00 – 15:30 8:00 – 15:30
Onsdag 8:00 – 15:30 8:00 – 15:30 8:00 – 15:30 8:00 – 15:30
Torsdag 8:00 – 19:00 8:00 – 19:00 8:00 – 19:00 8:00 – 19:00
Fredag 8:00 – 15:30 8:00 – 15:30 8:00 – 15:30 8:00 – 15:30
Laurdag Stengt 10:00 – 14:00 10:00 – 14:00
Sundag Stengt Stengt Stengt

Servicetorget i Fjell rådhus

Uke 33
(12.-18. aug.)
Uke 34
(19.-25. aug.)
Uke 35
(26. aug.-1. sep.)
Uke 36
(2.-6. sep.)
Måndag 8:00 – 15:30 8:00 – 15:30 8:00 – 15:30 8:00 – 15:30
Tysdag 8:00 – 17:00 8:00 – 17:00 8:00 – 17:00 8:00 – 17:00
Onsdag 8:00 – 15:30 8:00 – 15:30 8:00 – 15:30 8:00 – 15:30
Torsdag 8:00 – 15:30 8:00 – 15:30 8:00 – 15:30 8:00 – 15:30
Fredag 8:00 – 15:30 8:00 – 15:30 8:00 – 15:30 8:00 – 15:30
Laurdag Stengt Stengt Stengt
Sundag Stengt Stengt Stengt

Biblioteket på Sartor Storsenter

Uke 33
(12.-18. aug.)
Uke 34
(19.-25. aug.)
Uke 35
(26. aug.-1. sep.)
Uke 36
(2.-6. sep.)
Måndag 11:00 – 16:00 11:00 – 16:00 11:00 – 16:00 11:00 – 21:00
Tysdag 11:00 – 19:00 11:00 – 19:00 11:00 – 19:00 11:00 – 21:00
Onsdag 11:00 – 16:00 11:00 – 16:00 11:00 – 16:00 11:00 – 21:00
Torsdag 11:00 – 19:00 11:00 – 19:00 11:00 – 19:00 11:00 – 21:00
Fredag 11:00 – 16:00 11:00 – 16:00 11:00 – 16:00 11:00 – 21:00
Laurdag 10:00 – 14:00 10:00 – 14:00 10:00 – 14:00
Sundag Stengt Stengt Stengt

Servicetorget i Øygarden rådhus

Uke 33
(12.-18. aug.)
Uke 34
(19.-25. aug.)
Uke 35
(26. aug.-1. sep.)
Uke 36
(2.-6. sep.)
Måndag 8:00 – 15:30 8:00 – 15:30 8:00 – 15:30 8:00 – 15:30
Tysdag 8:00 – 15:30 8:00 – 15:30 8:00 – 15:30 8:00 – 15:30
Onsdag 8:00 – 15:30 8:00 – 15:30 8:00 – 15:30 8:00 – 15:30
Torsdag 8:00 – 18:00 8:00 – 18:00 8:00 – 18:00 8:00 – 18:00
Fredag 8:00 – 15:30 8:00 – 15:30 8:00 – 15:30 8:00 – 15:30
Laurdag Stengt 10:00 – 14:00 10:00 – 14:00
Sundag Stengt Stengt Stengt

På institusjonane

Vær obs på rekkeføljen – etter dato når førehandsrøysting skal vere.

Fjell Sund Øygarden
Kvednatunet
(Ågotnes)
03.09 – kl 10.00-11.30
Solhaug
(Klokkarvik)
03.09 – kl 10.00-11.30
Tednebakkane omsorgssenter
(Rong)
04.09 – 09.00-11.30
Øygarden lokalmedisinsk
Senter (Straume)
03.09 – kl 13.00-14.30
Sundheimen
(Skogsskiftet)
04.09 – 10.00-11.30
 
Straume bu- og servicesenter
04.09 – kl 10.00-11.00
 
Fjell sjukeheim
(Straume)
04.09 – 12.  -13.30
   

På skular

Sotra VGS avd. Bildøy
03.09 –

Sotra VGS avd. Skogsvåg
04.09 –


Ambulerande førehandstemming (stemme heime)

Veljarar som av helsemessige og liknande årsaker ikkje kan førehandstemme eller stemme på valdagen 9. september, kan be om å få stemmeheime. Valfunksjonæren vil då oppsøka veljaren privat.

Dei som av desse grunnane ønskjer å stemme heime, kan ta kontakt med kommunane på telefon slik:

Fjell rådhus 55 09 60 00
Sund kommunehus 56 32 75 00
Øygarden rådhus 56 38 20 00

Frist for å melda behov for heimestemming er sett til onsdag 4. september, kl. 15.00.