Førehandsstemming

Førehandstemming finn stad frå 12.08.19 til og med 06.09.19.

Du kan førehandstemme i den kommunen du sjølv ønskjer. Dersom du førehandstemmer i ein annan kommunen enn der du er innført i folkeregisteret, må du gjera dette så tidleg at stemma når fram til heimstadkommunen din gjennom posten innan valdagen. Hugs å ta med deg gyldig legitimasjon (pass, førarkort, bankkort el. likn.) og gjerne valkortet du får tilsend i posten (ikkje noko krav, men lettar arbeidet for valfunksjonæren).

Stemme på valdagen

Her finn du oversikt over vallokale på valdagen måndag 9. september

Stemmestadar og opningstider for førehandstemming

Førehandstemming skal skje i den faste kontortida på rådhusa/kommunehuset, men med utvida opningstid når det nærmar seg valdagen i tråd med tidlegare praksis.

Servicetorget i Sund kommunehus

Uke 33
(12.-18. aug.)
Uke 34
(19.-25. aug.)
Uke 35
(26. aug.-1. sep.)
Uke 36
(2.-6. sep.)
Måndag 8:00 – 15:30 8:00 – 15:30 8:00 – 15:30 8:00 – 15:30
Tysdag 8:00 – 15:30 8:00 – 15:30 8:00 – 15:30 8:00 – 15:30
Onsdag 8:00 – 15:30 8:00 – 15:30 8:00 – 15:30 8:00 – 15:30
Torsdag 8:00 – 19:00 8:00 – 19:00 8:00 – 19:00 8:00 – 19:00
Fredag 8:00 – 15:30 8:00 – 15:30 8:00 – 15:30 8:00 – 15:30
Laurdag Stengt 10:00 – 14:00 10:00 – 14:00
Sundag Stengt Stengt Stengt

Servicetorget i Fjell rådhus

Uke 33
(12.-18. aug.)
Uke 34
(19.-25. aug.)
Uke 35
(26. aug.-1. sep.)
Uke 36
(2.-6. sep.)
Måndag 8:00 – 15:30 8:00 – 15:30 8:00 – 15:30 8:00 – 15:30
Tysdag 8:00 – 17:00 8:00 – 17:00 8:00 – 17:00 8:00 – 17:00
Onsdag 8:00 – 15:30 8:00 – 15:30 8:00 – 15:30 8:00 – 15:30
Torsdag 8:00 – 15:30 8:00 – 15:30 8:00 – 15:30 8:00 – 15:30
Fredag 8:00 – 15:30 8:00 – 15:30 8:00 – 15:30 8:00 – 15:30
Laurdag Stengt Stengt Stengt
Sundag Stengt Stengt Stengt

Biblioteket på Sartor Storsenter

Uke 33
(12.-18. aug.)
Uke 34
(19.-25. aug.)
Uke 35
(26. aug.-1. sep.)
Uke 36
(2.-6. sep.)
Måndag 11:00 – 16:00 11:00 – 16:00 11:00 – 16:00 11:00 – 21:00
Tysdag 11:00 – 19:00 11:00 – 19:00 11:00 – 19:00 11:00 – 21:00
Onsdag 11:00 – 16:00 11:00 – 16:00 11:00 – 16:00 11:00 – 21:00
Torsdag 11:00 – 19:00 11:00 – 19:00 11:00 – 19:00 11:00 – 21:00
Fredag 11:00 – 16:00 11:00 – 16:00 11:00 – 16:00 11:00 – 21:00
Laurdag 10:00 – 14:00 10:00 – 14:00 10:00 – 14:00
Sundag Stengt Stengt Stengt

Servicetorget i Øygarden rådhus

Uke 33
(12.-18. aug.)
Uke 34
(19.-25. aug.)
Uke 35
(26. aug.-1. sep.)
Uke 36
(2.-6. sep.)
Måndag 8:00 – 15:30 8:00 – 15:30 8:00 – 15:30 8:00 – 15:30
Tysdag 8:00 – 15:30 8:00 – 15:30 8:00 – 15:30 8:00 – 15:30
Onsdag 8:00 – 15:30 8:00 – 15:30 8:00 – 15:30 8:00 – 15:30
Torsdag 8:00 – 18:00 8:00 – 18:00 8:00 – 18:00 8:00 – 18:00
Fredag 8:00 – 15:30 8:00 – 15:30 8:00 – 15:30 8:00 – 15:30
Laurdag Stengt 10:00 – 14:00 10:00 – 14:00
Sundag Stengt Stengt Stengt

På institusjonane

Vær obs på rekkeføljen – etter dato når førehandsrøysting skal vere.

Fjell Sund Øygarden
Kvednatunet
(Ågotnes)
03.09 – kl 10.00-11.30
Solhaug
(Klokkarvik)
03.09 – kl 10.00-11.30
Tednebakkane omsorgssenter
(Rong)
04.09 – 10.00-11.30
Øygarden lokalmedisinsk
Senter (Straume)
03.09 – kl 13.00-14.30
Sundheimen
(Skogsskiftet)
04.09 – 10.00-11.30
 
Straume bu- og servicesenter
04.09 – kl 10.00-11.00
 
Fjell sjukeheim
(Straume)
04.09 – 12.  -13.30
   

På skular

Sotra VGS avd. Bildøy
03.09 –

Sotra VGS avd. Skogsvåg
04.09 –


Ambulerande førehandstemming (stemme heime)

Veljarar som av helsemessige og liknande årsaker ikkje kan førehandstemme eller stemme på valdagen 9. september, kan be om å få stemmeheime. Valfunksjonæren vil då oppsøka veljaren privat.

Dei som av desse grunnane ønskjer å stemme heime, kan ta kontakt med kommunane på telefon slik:

Fjell rådhus 55 09 60 00
Sund kommunehus 56 32 75 00
Øygarden rådhus 56 38 20 00

Frist for å melda behov for heimestemming er sett til onsdag 4. september, kl. 15.00.