Val 2019

Ved kommunestyre- og fylkestingsval skal det veljast representantar til kommunestyre og fylkesting i Noreg. Vala vert helde kvart fjerde år og neste val er måndag 9. september 2019.

Frå 01.01.2020 skal kommunane Fjell, Sund og Øygarden slå seg saman til ein kommune. Val 2019 vert difor kommunestyreval for den nye kommunen. Det nye kommunenamnet vert Øygarden.

Meir informasjon om valet og stemmerett finn du på valg.no.


Her finn du informasjon om:

Stemme på valdagen
 Førehandsstemming
 Manntal
 Fakta om val i Norge
 Valoppgjeret ved kommunestyreval
 Valresultat
 Valstyret
Valadministrasjonen
Listeforslag
Vil du vere valmedarbeidar?