Formannskap og tre utvalsmøte i neste veke

Formannskapet i Nye Øygarden kommune har sitt første møte den 5. november. Alle dei tre utvala i den nye kommunen er kalla inn til møte på onsdag 6. november. I utval for plan og utval for samfunnsutvikling er det ikkje saker til behandling, men orienteringar.

Til møtet i utval for tenester og levekår ligg det forslag til vedtekter for kommunale barnehagar, nye satsar og vedteker for SFO og tilråding om å slutta seg til ein samarbeidsavtale med Bergen kommune om krisesentertilbod.

Det litt også føre framlegg om å godkjenna språkbruksplan for Øygarden kommune. I innstillinga vert det tilrådd å slå fast at nynorsk er administrasjonsspråket for den nye kommunen og at Øygarden kommune vert medlem i Landssamanslutninga av nynorskkommunar.

Innkalling med saksdokument til formannskapet finn du her.  Møtet vert halde i kultursalen i Fjell rådhus og tek til klokka 14.00.

Her er innkalling med saksdokument for utval for tenester og levekår. Møtet vert halde i komitesalen i Fjell rådhus og tek til klokka 14.00

Her er innkalling med saksdokument for utval for plan. Møtet vert halde i kultursalen i Fjell rådhus og tek til klokka 16.30.

Her er innkalling med saksdokument for utval for samfunnsutvikling. Møtet vert halde i møterom 107 i Fjell rådhus og tek til klokka 14.00