Tom Georg Indrevik vald som ordførar i Øygarden

I dag vart Tom Georg Indrevik (H) vald som ordførar i den nye kommunen. Varaordførar vert Torill Selsvold Nyborg (KrF). 
– Eg vil gjera mitt beste for at dykk, alle tilsette og alle andre innbyggjarar i vår nye kommune skal sjå på meg som sin ordførar, sa Indrevik til kommunestyret etter at han var vald.

Her er det kommunestyret for den nye kommunen. Foto: Kjell Andersland

Det var eit historisk møte i Fjell rådhus i dag. Indrevik vert den første ordføraren i den samanslåtte kommunen som vert den nest største i Vestland fylke frå nyttår. Leiar av fellesnemnda, Marianne Sandahl Bjorøy (ordførar i Fjell) overrekte blomar, Øygardsgenseren og ordførarklubba til ordføraren for Nye Øygarden kommune. Motkandidat til ordførarvervet var Marianne Sandahl Bjorøy (Ap), medan Einar Jacobsen (FNB)var motkandidat til varaordførarvervet.

Tom Georg Indrevik takka for tilliten og takka Kari-Anne Landro (ordførar i Sund), Marianne Sandahl Bjorøy (ordførar i Fjell) og Børge Haugetun (ordførar i Øygarden) for den iherdige innsatsen deira i å leia arbeidet i fellesnemnda dei siste åra. Han overrekte blomar og speidarboka til dei tre som held fram som ordførar i dei tre eksisterande kommunane.

– Vi har alle 45 her i kommunestyret eit felles ansvar for den nye kommunen. Sjølv om vi i dag har eit fleirtal og mindretall ønskjer eg å invitera til gode og opne prosessar som gjer at vi saman kan arbeida fram gode løysingar for innbyggjarane i vår nye kommune, sa den nyvalde ordføraren.

Krevjande, men interessant

Marianne Sandahl Bjorøy gratulerte Indrevik med vervet som den første ordføraren i den nye kommunen. Ho karakteriserte dei fire åra som ordførar og arbeidet med den nye kommunen som krevjande, interessante og lærerike. Ho takka alle tilsette og prosjektorganisasjonen med prosjektrådmannen i spissen for ein imponerande jobb.

– Eg vil også trekkja fram det spesielle samarbeidet vi tre ordførarar har hatt i denne perioden. Vi fann tonen, og vi utfylte kvarandre på ein god måte, sa Sandahl Bjorøy.

Marianne Sandahl Bjorøy hadde strikka Øygardsgenseren til Tom Georg Indrevik. Og slik tar den nye ordføraren seg ut i genseren.
I tillegg til val av ordførar og varaordførar, valde kommunestyret formannskap, kontrollutval og fleire utval.

Her er valde medlemer i formannskapet, kontrollutvalet og andre utval (faste medlemer):

Formannskap

Tom Georg Indrevik (H), ordførar
Torill Selsvold Nyborg (KrF), varaordførar
Silvia Haugland (H)
Nils Kåre Skoge (H)
Marianne Sandahl Bjorøy (Ap)
Espen Stølsnes Harkestad  (Ap)
Sølvi Kobbeltvedt (Sp)
Einar Jacobsen (FNB)
Maria Thomassen (MDG)
Nina Glesnes (Sotralista)
Anita Garlid Johannessen (FrP)

Utval for tenester og levekår

Jan Utkilen (SL), leiar
Ernst Einarsen (H), nestleiar
Hege Misje (SL)
Robert Kaupan Sæle (H)
Linn Raaheim-Nordfonn (Ap)
Espen Cornell Jakobsen (Ap)
Hogne Hole (Sp)
Kristin Børve Jakobsen (FrP)
Per Reidar Asheim (FNB)
Eva Aarskog (SV)
Vidar Klepsvik (KrF)

Utval for samfunnsutvikling

Andreas Kallekleiv (H), leiar
Svein Berger Bjørge (FrP), nestleiar
Anne Sissel Fjæreide (H)
Synne Nordøy (H)
Nils-Bjarne Tofterå (SL)
Geir Knarvik Fjeldstad (Ap)
Marita Harkestad Oen (Ap)
Anita Skjold Hellesø (Sp)
Einar Jacobsen (FNB)
Nils Bjarte Sæle (Raudt)
Atle Dåvøy (KrF)

Utval for plan

Svein Otto Jacobsen (FrP)leiar
Michael Sangolt (H), nestleiar
Drude Herdlevær (H)
Merethe Rong-Sløveren (H)
Kjell Rune Garlid (SL)
Ruben Håvk (Ap)
Åse Gunn Husebø (Ap)
Solveig Rong (Sp)
Leif Fjellro (FNB)
Helge Nilsen (KrF)
Symphorien Pombe (SV)

Kontrollutval

Mons Tore Nakken (Ap), leiar
Inge Kausland (H) nestleiar
Ann Kristin Kløvrud Eriksen (Ap)
Lars Vassenden (Raudt)
Anja Sunniva Ulveseth Heggen (KrF)
Janne Monsen (SL)
Jimmy Håkonsund (FrP)

Valnemnd

Nils Kåre Skoge (H), leiar
Marianne Sandahl Bjorøy AP), nestleiar
Jan Utkilen (SL)
Anita Garlid Johannessen (FrP)
Sindre Andreassen (SV)
Solveig Dale Rong (Sp)

KS-organ fylkesmøtet (fellesorganisasjon for kommunane)

Tom Georg Indrevik (H)
Torill Selsvold Nyborg (KrF)
Nina Glesnes (SL)
Marianne Sandahl Bjorøy (Ap)
Malfred Rong (Sp)

Formannskapet skal fungera som valstyre

FNB: Folkeaksjonen Nei til meir bompengar, SL (Sotralista), MDG: Miljøpartiet Dei Grøne

Tekst: Vigleik Brekke
Foto: Kjell Andersland og Vigleik Brekke

 

 

Marianne Sandahl overrekte mellom anna Øygardsgenseren til Tom Georg Indrevik.