Tilbod om leiarstillingar er sendt ut

Fem tilsetjingsutval har vurdert alle søknadene som er komne inn på stillingane som assisterande kommunalsjefar, einingsleiarar og leiarar av stab i Nye Øygarden kommune.

I dag (fredag 3. mai) har fleire kandidatar fått tilbod om leiarstillingar. Fristen for å gje tilbakemelding er 7. mai. Dagen etter (8. mai) vert det gjort kjent kven som har fått tilbod om stillingar i den nye kommunen.