Startar arbeidet med å innplassera tilsette

I dag (24. mai) vert det sendt ut eit informasjonsskriv til alle tilsette i Sund, Fjell og Øygarden. I skrivet vert det gjeve informasjon om arbeidet med å innplassera dei tilsette i dei tre kommunane i Nye Øygarden kommune.

Foto: Colourbox

Dei tilsette som vert direkte berørte av ny organisering skal kompetansekartleggjast og ha ein individuell samtale med næraste leiar i dagens kommunar. Dette skal vera gjennomført innan 7. juni.

– Det er næraste leiar i noverande kommune som har ansvaret for å gjennomføra kartlegginga og den individuell samtalen. Vi ber den enkelte tilsette å fylla ut eit kompetansekartleggingsskjema i forkant av samtalen, seier prosjektleiar Rune Lid.

Etter planen skal alle tilsette i dei tre kommunane vera innplasserte i Nye Øygarden kommune innan 21. juni.

Her kan du lesa: