Spennande gjester og tema på Øygardenkonferansen

Den 29. november vert det invitert til Øygardenkonferansen 2018. Hovudtema er «Framtidskartet vert teikna no», og mellom gjestene er statsråd Monica Mæland og ekspertkommentator Johan Kaggestad.

Johan Kaggestad og Monica Mæland kjem på konferansen

Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland skal snakka om korleis ein kan utvikla ein attraktiv næringsregion. Johan Kaggestad stiller spørsmålet om vi har vilje og evne til å jobba systematisk med det viktigaste av det viktige. Overskrifta på hans innlegg er «Leiing og samspel for å utvikla ein kommune for framtida».

Andre deltakarar med føredrag og innlegg er mellom anna stortingsrepresentant Ove Trellevik, byrådsleiar i Bergen, Harald Schelderup. Humorist og journalist Finn Tokvam syr det heile saman som konferansier.

Konferansen tek til klokka 10.30 og vert halden på Panorama Hotell & Resort i Sund. Men det stoppar ikkje med konferanse på dagtid. Klokka 18.30 er det klart for den årlege årsfesten i regi av vest Næringsråd.  Det vert det mellom anna kåring av «Årets bedrift» og «Årets fyrtårn».

Vest Næringsråd er arrangør av konferansen. Nye Øygarden kommune er ein av samarbeidspartnarane.

Les meir om program og påmelding her.

Tekst: Vigleik Brekke
Foto/fotomontasje: Vigleik Brekke/Monica Hovland