Søkjer etter prosjektleiar for ny kommune

Dei tre kommunane, Sund, Fjell og Øygarden, søkjer etter prosjektleiar som skal følgja opp kommunereforma. Prosjektleiaren skal ha det administrative hovudansvaret for å gjennomføra samanslåinga av dei tre kommunane.

Her kan du lesa heile utlysingsteksten.

Tilsetjingsutvalet, samansett av dei tre ordførarane og tre representantar for organisasjonane til dei tilsette, skal etter planen i midten av juni gje innstilling til kven som bør tilsetjast. Då kan førebuande fellesnemnd gjera vedtak om tilsetjing av prosjektleiar den 16. juni.

Prosjektleiaren får ansvar for å utarbeida ein konkret gjennomføringsplan for skipinga av den nye organisasjonen og konkretisera den politiske og administrative organiseringa. Ho eller han skal etablera og leia ei intern prosjektgruppe, som skal støtta gjennomføringa av prosessen.

Tekst: Vigleik Brekke
Foto: Colourbox