Søkjer etter fire kommunalsjefar

I dag vert dei fire kommunalsjefstillingane i Nye Øygarden kommune lyst ut. Søknadsfristen er 10. oktober.

Det vert lyst ut etter fire kommunalsjefar til områda Organisasjon og digitalisering, Oppvekst, Helse og velferd og Kultur og samfunn.

I utlysingane vert personlege eigeskapar tillagt stor vekt.

– Det skal setjast saman eit team der det skal leggjast vekt på at teamet totalt sett har eit mangfald av persontypar og eigeskapar, heiter det i utlysinga.

Her er annonsane for dei fire stillingane: