Sluttar som prosjektleiar

Paul J. Manger har slutta som prosjektleiar i Nye Øygarden kommune med verknad frå i dag.

Paul J. Manger

Leiar i fellesnemnda, Kari-Anne Landro, opplyser at Manger avsluttar arbeidsforholdet etter eige ønske.

– På vegner av dei tre ordførarane i Sund, Fjell og Øygarden, vil eg takka Manger for samarbeidet og ønskjer han lukke til vidare, seier Landro.

Tekst og foto: Vigleik Brekke