Skreiv under kontrakt med Mercuri Urval

I går skreiv dei tre ordførarane under kontrakten med rekrutteringsselskapet Mercuri Urval. Dette selskapet skal helpa til i arbeidet med å tilsetja prosjektleiar for kommunereforma.

Frå venstre; Kari-Anne Landro (ordførar i Sund), Marianne Sandahl Bjorøy (ordførar i Fjell), Gro Reinertsen i Mercuri Urval og Børge Haugetun (ordførar i Øygarden)

Mercuri Urval var representert ved Gro Reinertsen og Ole Petter Bratteberg då dei tre ordførarane skreiv under kontrakten. Det er tilsetjingsutvalet, samansett av dei tre ordførarane og tre tillitsvalde som skal gje innstilling til førebuande fellesnemd om kven som vert prosjektleiar.

– Planen er at stillingsannonsen for stillinga vert publisert på nett og i aviser (papir) i slutten av april. Eg reknar med at prosjektleiaren vert tilsett i midten av juni. I så fall kan vedkomande presenterast for det felles kommunestyremøtet den 21. juni, seier leiar av førebuande fellesnemnd Marianne Sandahl Bjorøy.

Den nye prosjektleiaren er venteleg på plass i august/september.

– Dette er ein av dei mest attraktive stillingane i regionen for tida. Eg håpar på stor interesse og mange søkjarar. Eg er trygg på at vi vil få ein god prosjektleiar, seier Sandahl Bjorøy.

Tekst og foto: Vigleik Brekke