Sjå video frå felles kommunestyremøte

Det handla mellom anna om namn på den nye kommunen, talet på medlemer i kommunestyret og samansetjinga av fellesnemnda då Lars Sponheim hadde kalla inn til felles kommunestyremøte på Panorama Hotell & Resort i Sund onsdag 21. juni.

Det vart ikkje fatta vedtak i felles kommunestyremøte, men dei 79 kommunestyrerepresentantane frå Sund, Fjell og Øygarden fekk drøfta spørsmål som skulle opp til formell behandling i separate kommunestyremøte seinare på dagen.

Ved dirigentbordet sat (frå venstre;) Lars Sponheim, Kari-Anne Landro (ordførar Sund), Marianne Sandahl Bjorøy (ordførar Fjell) og Børge Haugetun (ordførar Øygarden).

Separate kommunestyremøte

I etterkant av felles kommunestyremøte, vart det gjennomført separate kommunestyremøte for dei tre kommunane. Her vart det mellom anna gjort konkrete vedtak knytt til namn, samansetjing av fellesnemnda, storleik på kommunestyre og formannskap (frå 1. januar 2020). I etterkant av møta, oppsummerte dei tre ordførarane kva som vart vedteke i kommunestyremøta.

Video: Kjell Andersland
Redigering: Fredrik von der Ohe