Sjå redigert film om regionen med norsk og engelsk tekst!

No ligg det føre fleire variantar av filmen om Nye Øygarden kommune.

I samband med Sykkel-VM lanserte dei tre kommunane ein promoteringsfilm for Nye Øygarden kommune. No ligg det føre nyredigert utgåve med klipp frå Sykkel-VM og lysshow på Pyttane med både norsk og engelsk tekst.

Video utan tekst

Video med norsk tekst

Video med engelsk tekst