Ser fram i tida

Det handlar om framtida når førebuande fellesnemnd gjennomfører framtidsseminar på Panorama Hotell & Resort i Sund den 15. mai.

Panorama Hotell & Resort

Det skal handla om framtidig samfunns- og næringsutvikling, transportløysingar for framtida, havromsnæringa og energi og klima. Frå Instituttet for Fremtidsforskning i København kjem Claus Kjeldsen som skal snakka om «Megatrender og ulike scenario».

Dagen vert avslutta med oppsummering og  panelsamtale.

Les programmet her, )PDF)