Planar/rapportar

Sidan arbeidet med kommunereforma tok til i februar 2016, er det utarbeidd fleire rapportar, planar og andre dokument. På denne sida vil desse dokumenta verta lagt ut etter kvart som dei vert presenterte og vedtekne.

Planar


Rapportar


Andre dokument

Styringsdokument for administrativ prosjektorganisering

Omstillingsavtale for Sund, Fjell og Øygarden

Framdriftsplan for kommunikasjonstiltak

Intensjonsavtale for Nye Øygarden kommune

Møte i fellesnemnda 16.04.2018, vedlegg til sak om «Sluttrapport frå utval for eigarskapsmodellar»