Organisering av Nye Øygarden kommune

Leiinga i Nye Øygarden kommune har no konkludert med korleis den Nye Øygarden kommune skal organiserast administrativt.

 

Organisasjonsstrukturen skal visa korleis einingar og stabar er organiserte på nivå to innan kvart kommunalsjefområde. Dei grå boksane, som er illustrerte i organisasjonskarta, er å rekna som førebelse og indikerer oppgåver.

Les heile dokumentet her.