Omstilling

Kommunereforma handlar i stor grad om omstilling. Fet, Sørum og Skedsmo kommunar skal danna ny kommune som får namnet Lillestrøm kommune frå 1. januar. Her kan du sjå intervju med psykiater og professor emeritus Ingvard Wilhelmsen der temaet er omstilling.

Wilhelmsen oppmodar oss om å velja haldningar som er nyttige for oss, haldningar som hjelper oss til å nå måla våre.

– Du må også velja å kva haldning du skal ha til uvissa. Du kan ikkje endra personlegdom, men haldningar kan du endra, seier psykiateren i intervjuet. Intervjuar er direktør for oppvekst, Arild Hammerhaug, i Skedsmo kommune.