Nytt møte i førebuande fellesnemnd

Måndag den 20. februar er det klart for det tredje møtet i førebuande fellesnemnd (FF). Denne gongen er det Øygarden kommune som er vertskap.

Møtet i førebuande fellesnemnd vert halde på Øygarden rådhus på Rong.

På dette møtet vert det gjeve informasjon om status i arbeidet med å tilsetja prosjektleiar for arbeidet med kommunereforma og resultatet av kartlegginga av IKT.

Andre tema på møtet i FF er oppsummering av seminar for FF i Trondheim, invitasjon til å delta i lokaldemokratiprosjekt, planlegging av framtidsseminar, status for framdriftsplan og politiske rammer for FF (jf. intensjonsavtalen kap.7). Det er også sett av tid til gruppearbeid.

Les innkallinga til FF her.

Tekst: Vigleik Brekke