No nærmar det seg folkemøte

Onsdag den 6. april klokka 19.00 er det klart for det første folkemøtet om kommunereforma. Det første møtet vert på Tranevågen ungdomsskule.

Dei tre ordførarane, Marianne Sandahl Bjorøy (Fjell), Kari-Anne Landro (Sund) og Børge Haugetun (Øygarden), håpar på god oppslutnad om folkemøta.
Dei tre ordførarane, Marianne Sandahl Bjorøy (Fjell), Kari-Anne Landro (Sund) og Børge Haugetun (Øygarden), håpar på god oppslutnad om folkemøta.

Ordførarane i Fjell, Sund og Øygarden inviterer til totalt seks folkemøte, to i kvar kommune. I tillegg til at alle ordførarane er med på alle møta, vil også medlemer frå felles forhandlingsutval vera til stades og gjerne delta i ordskiftet på folkemøta.

Folk vil få rikeleg høve til å stilla spørsmål og halda innlegg på møta.

Her er oversikta over alle folkemøta (PDF) eller sjå kalender.