Andre arbeidsgrupper, utval og styre

Møteinnkalling og protokoll

Innkalling med saksliste og saksframlegg vert gjort tilgjengeleg om lag ei veke før møtet. Møtekalender.

Gå til møteinnkalling og protokoll for:
Valstyret | Utval politisk styringsstruktur | Utval eigarskapsmodellar | Interimstyre Øygarden bustadutvikling KF | Arbeidsgruppe lokaldemokrati og identitet | Politisk referansegruppe gebyr | Historiske dokument


Valstyret for Nye Øygarden kommune

Måndag 13. mai 2019

Torsdag 28. mars 2019

Måndag 15. oktober 2018


Utval politisk styringsstruktur

Onsdag 24. april 2019

Torsdag 14. februar 2019

Tysdag 23. oktober 2018

Torsdag 19. september 2018

Torsdag 22. mai 2018

Torsdag 22. mars 2018

Tysdag 20. februar 2018

Tysdag 30. januar 2018

Torsdag 11. januar 2018

Onsdag 29. november 2017

Tysdag 7. november 2017


Utval eigarskapsmodellar

Torsdag 22. mars og fredag 23. mars

Torsdag 8. mars

Torsdag 22. februar

Torsdag 15. februar – informasjonsmøte

Torsdag 15. februar – ordinært møte i utvalet

Torsdag 25. januar

Torsdag 4. januar

Tysdag 12. desember 2017

Onsdag 29. november 2017

Torsdag 9. november 2017


Interimstyre for Øygarden bustadutvikling KF

Måndag 23. september

Onsdag 21. august 2019


Arbeidsgruppe lokaldemokrati og identitet

Tysdag 13. mars 2018

Tysdag 28. november 2017

Torsdag 25. januar 2018


Politisk referansegruppe gebyr

Onsdag 19. november 2019

Onsdag 30. oktober 2019

Mandag 14. oktober 2019

Onsdag 28. august 2019

Onsdag 19. juni 2019


Her finn du møteinnkallingar og protokollar for førebuande fellesnemnd (FF) og andre historiske dokument.