Andre arbeidsgrupper, utval og styre

Møteinnkalling og protokoll

Innkalling med saksliste og saksframlegg vert gjort tilgjengeleg om lag ei veke før møtet. Møtekalender.

Gå til møteinnkalling og protokoll for:
Valstyret | Utval politisk styringsstruktur | Utval eigarskapsmodellar | Arbeidsgruppe lokaldemokrati og identitet | Historiske dokument


Valstyret for Nye Øygarden kommune

Måndag 15. oktober 2018


Utval politisk styringsstruktur

Tysdag 23. oktober 2018

Torsdag 19. september 2018

Torsdag 22. mai 2018

Torsdag 22. mars 2018

Tysdag 20. februar 2018

Tysdag 30. januar 2018

Torsdag 11. januar 2018

Onsdag 29. november 2017

Tysdag 7. november 2017


Utval eigarskapsmodellar

Torsdag 22. mars og fredag 23. mars

Torsdag 8. mars

Torsdag 22. februar

Torsdag 15. februar – informasjonsmøte

Torsdag 15. februar – ordinært møte i utvalet

Torsdag 25. januar

Torsdag 4. januar

Tysdag 12. desember 2017

Onsdag 29. november 2017

Torsdag 9. november 2017


Arbeidsgruppe lokaldemokrati og identitet

Tysdag 13. mars 2018

Tysdag 28. november 2017

Torsdag 25. januar 2018Her finn du møteinnkallingar og protokollar for førebuande fellesnemnd (FF) og andre historiske dokument.