Møteinnkalling og protokoll

Innkalling med saksliste og saksframlegg vert gjort tilgjengeleg om lag ei veke før møtet.

Gå til:
FellesnemndaPartssamansett utvalUtval politisk styringsstrukturUtval eigarskapsmodellar | Arbeidsgruppe lokaldemokrati og identitet


Fellesnemnda

Måndag 22. januar 2018

Måndag 11. desember 2017

Måndag 20. november 2017

Måndag 30. oktober 2017

Måndag 2. oktober 2017


Partssamansett utval

Onsdag 10. januar 2018

Tysdag 21. november 2017


Utval politisk styringsstruktur

Torsdag 11. januar 2018

Onsdag 29. november 2017

Tysdag 7. november 2017


Utval eigarskapsmodellar

Torsdag 4. januar

Tysdag 12. desember 2017

Onsdag 29. november 2017

Torsdag 9. november 2017


Arbeidsgruppe lokaldemokrati og identitet

Tysdag 28. november 2017


Her finn du møteinnkallingar og protokollar for førebuande fellesnemnd (FF) og andre historiske dokument.