Møteinnkalling og protokoll

Innkalling med saksliste og saksframlegg vert gjort tilgjengeleg om lag ei veke før møtet.

Gå til:
FellesnemndaPartssamansett utvalUtval politisk styringsstrukturUtval eigarskapsmodellar


Fellesnemnda

Måndag 20. november 2017

Måndag 30. oktober 2017

Måndag 2. oktober 2017


Partssamansett utval

Tysdag 21. november 2017


Utval politisk styringsstruktur

Onsdag 29. november 2017

Tysdag 7. november 2017


Utval eigarskapsmodellar

Torsdag 9.november 2017


Her finn du møteinnkallingar og protokollar for førebuande fellesnemnd (FF) og andre historiske dokument.