Lyser ut tre kommunalsjefstillingar eksternt

Utvalet som fellesnemnda har peika ut til å tilsetja kommunalsjefar i Nye Øygarden kommune, har hatt samtalar med alle søkjarane. Det er avgjort at tre av stillingane vert lyste ut eksternt.

Dei tre kommunalsjefstillingane som vert utlyste eksternt er;

  • Helse og velferd
  • Organisasjon og digitalisering
  • Kultur og samfunn.

Prosjektrådmann Rune Lid opplyser at for kommunalsjefstilling oppvekst vert det om kort tid gjennomført 2. gongs intervju med aktuelle kandidatar. Eventuell ekstern utlysing for denne stillinga, vert først vurdert etter at 2. gongs intervju er gjennomført.