Lyser ut fire leiarstillingar

Onsdag i sist veke veke vart det gjort kjent at  tilsetjingsutvala har gjort tilsetjing i 29 leiarstillingar i Nye Øygarden kommune. No lyser Nye Øygarden kommune ut fire stillingar der det ikkje vart gjort tilsetjing i denne runden.

Dei stillingane som no vert lyste ut er:

  • Einingsleiar byggjesak
  • Einingsleiar heimetenesta
  • Einingsleiar flyktningtenesta
  • Leiar stabsavdeling service

Alle tilsette i dei tre kommunane kan søkja på desse stillingane.

Søknadsfristen for stillingane er 22. mai.

Her kan du søkja stillingane.