Lyser også ut oppvekstsjefstillinga eksternt 

Også stillinga som kommunalsjef for oppvekst for Nye Øygarden kommune vert lyst ut eksternt.

Utvalet som fellesnemnda har peika ut til å tilsetja kommunalsjefar i Nye Øygarden kommune avgjorde i sist veke at dei tre stillingane, helse og velferd, organisasjon og digitalisering og kultur og samfunn, skal lysast ut eksternt.

Utvalet har hatt 2. gongs intervju med søkjarar til stillinga som kommunalsjef for oppvekst og konkludert med at også denne stillinga vert lyst ut eksternt. Dermed skal alle dei fire kommunalsjefstillinga lysast ut på denne måten.

Prosjektrådmann Rune Lid opplyser at stillingane vert lyst ut med det aller første. Målet er å få kommunalsjefane på plass så raskt som mogleg.

Tekst: Vigleik Brekke