Lanserer nettside for Elev i Nye Øygarden

I dag lanserer vi nettsida for tiltaket Elev i Nye Øygarden. På denne sida finn du informasjon om korleis grunnskuleelevane i Sund, Fjell og Øygarden kan engasjera seg i bygginga av den nye kommunen.

På nettsida er det undervisningsopplegg, informasjon om korleis klassane kan verta venskapsklasse, konkurranse og mykje anna.

Den 24. april var det startsamling for prosjektet. 90 elevrådsrepresentantar og vaksenkontaktar frå alle skulane i dei tre kommunane var på plass. Ordførarane sparka prosjektet i gang.

Den 29. april vert det sendt ut e-post til alle skulane der det vert informert om kva som skulane bør gjera før ferien. Sjølve prosjektperioden er hausten 2019.

Her er lenkje til Elev i Nye Øygarden.