Kunngjering av godkjente vallister for kommunestyre- og fylkestingsvalet 2019

I samsvar med vallova § 6-7 kunngjer valstyret i (nye) Øygarden kommune at vallister for følgjande parti er godkjent ved kommunestyre- og fylkestingsvalet 2019:

Her finn du samla oversikt over alle dei 12 partia/partiguppene som stiller liste til kommunestyrevalet 2019.

Vallistene er lagt ut til offentleg ettersyn ved følgjande stader:

  • Rådhuset og biblioteket på Straume
  • Kommunehuset og biblioteket i Skogsskiftet
  • Rådhuset og biblioteket på Rong

Adresse og tlf. nr. til valstyret:

(Nye) Øygarden valstyre
Postboks 184
5342 Straume
Tlf. 55 09 60 00
Marianne Sandahl Bjorøy
leiar