Konstituerande kommunestyremøte for Øygarden kommune

Den 24. oktober skal det konstituerande kommunestyret i (Nye) Øygarden velja formannskap, ordførar, varaordførar og fleire utval for perioden 2019 til 2023. Nokre dagar i forkant, den 21. oktober er det kalla inn til det siste møtet i fellesnemnda.

Biletet er frå møtet i fellesnemnda den 9. oktober. Det siste møtet i fellesnemnda er den 21. oktober. Det nye kommunestyret for Øygarden kommune konstituerer seg den 24. oktober.

Det nye kommunestyret skal ha 45 medlemer. Formannskapet har 11 medlemer, medan kontrollutvalet har sju medlemer. Det skal også veljast medlemer med leiar og nestleiar i følgjande utval:

  • Utval for tenester og levekår (11 medlemer)
  • Utval for samfunnsutvikling (11 medlemer)
  • Utval for plan (11 medlemer)

Det skal også veljast valnemnd, valstyre og val til KS-organ. Kommunestyret skal også ta stilling til om kommunestyrevalet 2019 skal godkjennast. Her kan du lesa innkalling med saksdokument. 

Det konstituerande kommunestyremøtet for Øygarden kommune vert halde i kultursalen i Fjell rådhus og tek til klokka 14.00.

Den 21. oktober er det invitert til det siste møte i fellesnemnda for Nye Øygarden kommune. Fellesnemnda skal mellom anna velja leverandør av revisjonstenester for den nye kommunen. Her kan du lesa innkalling med saksdokument. 

Begge møta vert overførte på nett-TV.