Klart for tilsetjing av prosjektleiar

Fjell rådhus

På det sjette og siste møtet i førebuande fellesnemnd (FF) for ny kommune den 16. juni skal det tilsetjast prosjektleiar for arbeidet med å etablera ny kommune i regionen. Møtet vert halde på Fjell rådhus.

Det melde seg 25 søkjarar til stillinga som prosjektleiar då søknadsfristen gjekk ut den 21. mai. Åtte av dei trekte søknadene sine. Etter ein tilsetjingsprosess, gjennomført av tilsetjingsutvalet i samarbeid med rekrutteringsselskapet Mercuri Urval, står ein igjen med tre kandidatar. Førebuande fellesnemnd skal på møtet den 16. juni gjera vedtak om kven som skal få tilbod om/tilsetjast i stillinga.

På møtet den 16. juni skal FF også førebu saker som skal behandlast i dei tre kommunestyra og felles kommunestyre den 21. juni. Saker/tema  til møta den 21. juni er mellom anna namn på den nye kommunen, val av (permanent) fellesnemnd i samsvar med inndelingslova, tal på kommunestyremedlemer og politisk organisering.

Den 21. juni skal dei tre kommunestyra samlast på Panorama Hotell & Resort i Sund. Det er Fylkesmannen som kallar inn felles kommunestyremøte for Sund, Fjell og Øygarden. I etterkant av felles kommunestyremøte, vert det separate kommunestyremøte for dei tre kommunane.

Her kan du lesa innkalling med saksdokument.

Tekst: Vigleik Brekke
Foto: Kjell Andersland