Kalender

Kommunale møte som gjeld reforma og relevante arrangement

ONSDAG

10. januar 2018
kl.  09.00 – 11.00

Partssamansett utval

Stad: Skjenet 2, Straume

TORSDAG

11. januar 2018
kl.  14.30

Utval politisk styringsstruktur

Stad: Skjenet 2, Straume

TORSDAG

11. januar 2018
kl. 14.30 – 17.00

Utval politisk styringsstruktur

Stad: Skjenet 2, Straume

MÅNDAG

22. januar 2018
kl. 09.00 – 12.00

Fellesnemnda

Stad: Skjenet 2, Straume

TORSDAG

25. januar 2018
kl. 09.00 – 12.00

Utval eigarskapsmodellar

Stad: Skjenet 2, Straume

TYSDAG

30. januar 2018
kl.  14.30

Utval politisk styringsstruktur

Stad: Skjenet 2, Straume

TORSDAG

15. februar 2018
kl. 09.00 – 12.00

Utval eigarskapsmodellar

Stad: Skjenet 2, Straume

MÅNDAG

19. februar 2018
kl. 09.00 – 12.00

Fellesnemnda

Stad: Skjenet 2, Straume

TYSDAG

20. februar 2018
kl. 09.00 – 11.00

Partssamansett utval

Stad: Skjenet 2, Straume

TYSDAG

20. februar 2018
kl.  14.30

Utval politisk styringsstruktur

Stad: Skjenet 2, Straume

TORSDAG

8. mars 2018
kl. 09.00 – 12.00

Utval eigarskapsmodellar

Stad: Skjenet 2, Straume

MÅNDAG

19. mars 2018
kl. 09.00 – 12.00

Fellesnemnda

Stad: Skjenet 2, Straume

TYSDAG

20. mars 2018
kl.  14.30

Utval politisk styringsstruktur

Stad: Skjenet 2, Straume

TORSDAG

22. mars 2018
kl. 09.00 – 12.00

Utval eigarskapsmodellar

Stad: Skjenet 2, Straume

MÅNDAG

16. april 2018
kl. 09.00 – 12.00

Fellesnemnda

Stad: Skjenet 2, Straume

TYSDAG

17. april 2018
kl. 09.00 – 11.00

Partssamansett utval

Stad: Skjenet 2, Straume

MÅNDAG

28. mai 2018
kl. 09.00 – 12.00

Fellesnemnda

Stad: Skjenet 2, Straume

TYSDAG

12. juni 2018
kl. 09.00 – 11.00

Partssamansett utval

Stad: Skjenet 2, Straume

MÅNDAG

18. juni 2018
kl. 09.00 – 12.00

Fellesnemnda

Stad: Skjenet 2, Straume

MÅNDAG

10. september 2018
kl. 09.00 – 12.00

Fellesnemnda

Stad: Skjenet 2, Straume

TYSDAG

2. oktober 2018
kl. 09.00 – 11.00

Partssamansett utval

Stad: Skjenet 2, Straume

MÅNDAG

15. oktober 2018
kl. 09.00 – 12.00

Fellesnemnda

Stad: Skjenet 2, Straume

MÅNDAG

19. november 2018
kl. 09.00 – 12.00

Fellesnemnda

Stad: Skjenet 2, Straume

TYSDAG

11. desember 2018
kl. 09.00 – 11.00

Partssamansett utval

Stad: Skjenet 2, Straume

MÅNDAG

17. desember 2018
kl. 09.00 – 12.00

Fellesnemnda

Stad: Skjenet 2, Straume