Høyringar

På denne sida finn du kunngjeringar, høyringar og uttaler.

Høyringar vil vera merkte med frist.


Sluttrapport utval eigarskapsmodellar

Innkomne høyringsuttaler

Høyringsfrist utgått.


Sluttrapport politisk styringsstruktur

Uttale til høyringa sendast til:
willy.sorensen@nyeoygardenkommune.no eller
unni.rygg@nyeoygarden.kommune.no

Høyringsfrist utgått.