Høyringar

På denne sida finn du kunngjeringar, høyringar og uttaler.

Høyringar vil vera merkte med frist.


Budsjett 2020 og økonomiplan 2020-2023 til offentleg gjennomsyn

Formannskapet for nye Øygarden kommune sitt framlegg til Budsjett 2020 og økonomiplan 2020-2023 er lagt ut til offentleg gjennomsyn på servicetorget på rådhusa i Fjell, Sund og Øygarden og her på nettsida i tida 02.12.19 til 16.12.19.

Budsjett og økonomiplan

Gebyr og brukarbetalingar

Kommunestyret behandlar saka 19. desember 2019.
Møtet vert vist på kommune-TV.

Merknadar

Merknadar/innspel kan sendast nye Øygarden kommune
per e-post: bh@oygarden.kommune.no eller per post: Øygarden kommune, Ternholmvegen 2, 5337 Rong
Vi må ha motteke innspela innan 16. desember.


Sluttrapport utval eigarskapsmodellar

Innkomne høyringsuttaler

Høyringsfrist utgått.