Her er vekerapport for den nye kommunen

Her er vekerapport for Nye Øygarden kommune. Her kan du lesa meir om noko av det som har skjedd denne veka. 

Slik vert lokaliseringa av administrasjon og tenester

Prosjektrådmann Rune Lid presenterer no korleis administrasjon og tenester skal organiserast i Nye Øygarden kommune. Konklusjonen er teken etter at høyringsnotatet har vore på høyring og at det er gjennomført ei grundig drøfting i overordna styringsgruppe.
– Vi har imøtekome ein god del av innspela frå dei tillitsvalde, seier Rune Lid.
Les meir.


Offentleg ettersyn  av lokale forskrifter for vatn og avløp

Fellesnemnda for Nye Øygarden kommune vedtok 21.10.2019 å leggja følgjande lokale forskrifter for vatn og avløp på høyring/offentleg ettersyn. Les meir på heimesida til Fjell kommune.
Les meir.


Tankar om framtida denne veka

På onsdag presenterte prosjektet Elev i Nye Øygarden tre nye videoar i serien Tankar om framtida der elevar i dei tre kommunane fortel kva dei tenkjer om framtida i den nye kommunen. Denne veka kan du sjå og høyra Ingrid Nakken (Blomvåg skule) , Kelsie Nesse (Sund ungdomsskule) og Gabriel Sæle (Øygarden ungdomsskule).
Les meir.


Tre utvalsmøte den 6. november

Alle dei tre utvala i den nye kommunen er kalla inn til møte på onsdag 6. november.
I utval for plan og utval for samfunnsutvikling er det ikkje saker til behandling, men orienteringar.
Les meir.


Ordførar Tom Georg Indrevik denne veka (44)

 • 27.10.:  Ny opning av Hjelme kyrkje
  Avslutning for prost Erling Kopperud
 • 28.10.:  Møte med Redd Barna-ambassadører
 • 29.10.:  Besøk og intervju på Danielsen skule
  Statusmøte med Vest Næringsråd
  Foredrag om Nye Øygarden kommune for Bergen Senior Høgre
 • 30.10.:  Møte med Ordførar på Askøy, Siv Høgtun
  Foredrag for pensjonistforbundet
  Møte med leiargruppa til rådmannen
 • 31.10.:  Foredrag for kommunene Bømlo, Stord og Fitjar
  Opning av Kiwanis-utstilling på Sartor Storsenter
 • 01.11.:  Møte om byvekstavtale
 • 01.11.-03.11.: Fylkesstyre Høgre, Førde

Ordføraren neste veke 45)

 • 04.11.:  Styreseminar Bergen Havn AS på Ågotnes
 • 05.11.:  Formannskapsmøte
 • 06.11.:  Politikk møter næring. Møte med Vest Næringsråd
 • 07.-08.11: Deltek på dagtid på Sjømat Norges årskonferanse

Varaordførar Torill Selsvold Nyborg neste veke (45)

 • 04.11.:  Byvekstavtale, møte med fylkeskommunen
  Gruppemøte på Rådhuset
 • 05.11.:  Formannskapsmøte
 • 06.11.:  Synfaring med Vest Næringsråd
 • 07.11.:   Interimstyremøte i Øygarden bustadutvikling
 • 09.11.:  Appell i samband med Krystallnatta-arrangement