Her er prosjektleiaren for «Nye Øygarden kommune»

Paul J. Manger

Paul J. Manger (58) vart i dag tilsett som prosjektleiar for «Nye Øygarden» kommune. Manger er no assisterande rådmann i Os kommune (Hordaland). Det var førebuande fellesnemnd (FF) som gjorde tilsetjinga i dag etter innstilling frå tilsetjingsutvalet.

Leiar i FF, Fjell-ordførar Marianne Sandahl Bjorøy, opplyser at tilsetjingsutvalet har lagt vekt på at Manger har kommunal erfaring, er relasjonssterk, løysingsorientert,  strukturert og er ein god organisator.  Manger skal leia det administrative arbeidet med å slå saman Sund, Fjell og Øygarden kommune og er tilsett fram til den nye kommunen er ein realitét i januar 2020.

– Han er skildra som ein som sikrar at ting vert gjort utan at han går ned i detaljane, sa Sandahl Bjorøy til fellesnemnda i dag.

Paul J. Manger har stadfesta at han tek imot stillinga som prosjektleiar for arbeidet med å etablera ein ny kommune. Han tek til i stillinga 1. september.

– Eg takkar for tilliten som er gitt meg. Eg ser fram til å samarbeida med politikarar, administrasjonen og tillitsvalde i dei tre kommunane i arbeidet med å etablera ein ny kommune. Vi har ei spennande og krevjande tid framfor oss. God motivasjon og sterk lagånd er viktig for å nå dei måla som er sette for den nye kommunen, seier den Paul J. Manger.

Opphavleg kjem Paul J. Manger frå Manger i Radøy kommune. I Os kommune er han assisterande rådmann. Han er også prosessleiar for arbeidet med kommunereforma. Han har også i to periodar vore fungerande /konstituert rådmann i Os. Av utdanning har han hovudfag i administrasjon- og organisasjonsvitskap på Universitetet i Bergen. Han vert til stades og presentert på felles kommunestyremøte den 21. juni.

Tekst: Vigleik Brekke