Her er ny vekerapport

Her er vekerapport for Nye Øygarden kommune for veke 50. Her kan du lesa meir om noko av det som har skjedd denne veka.

 

 

 

Klart for sluttbehandling av budsjettet

Kommunestyret for den nye kommunen skal den 19. desember vedta budsjett for 2020 og økonomiplan for 2020 – 2023. Formannskapet behandlar budsjettet på onsdag.
Les meir. 


Stort engasjement i plantekappleiken

Det vart knivskarp konkurranse i plantekappleiken som vart avslutta den 29. november. På opningsfesten vert premiane delte ut. Vi har utfordra statsminister Erna Solberg til å stå for utdelinga. På nettsida til Elev i Nye Øygarden går det fram kven som har kome best ut i konkurransen. Ansvarleg for konkurransen, lærar på Tranevågen ungdomsskule, Andreas Furset, gler seg over det store engasjementet.
Les meir. 


Informasjon til leverandørar av varer og tenester

Nye Øygarden kommune informerer leverandører av varer og tenester til Fjell kommune om kontraktar, leverandøravtaler, plikter og rettar. Som følgje av at Sund, Fjell og Øygarden kommune slår seg saman til eín kommune frå 1. januar 2020, vil den nye kommunen frå 1. januar 2020, dersom anna ikkje vert avtalt, overta alle kontraktar, leverandøravtaler, plikter og rettar, som dei tre gamle kommunane hadde.
Les meir. 


Tankar om framtida denne veka

Denne veka kom dei to siste videoane i serien Tankar om framtida der elevar i dei tre kommunane fortel kva dei tenkjer om framtida i den nye kommunen. Denne veka kan du sjå og høyra Victoria frå Skålvik skule og Mathilde frå Ågotnes skule.
Les meir. 


Ordførar Tom Georg Indrevik neste veke (51)

 • 16.12.: Møte med Senior Høgre
  Gruppeledermøte
  Gruppemøte
 • 17.12.: Møte med Sotra vidaregåande skule
  Lunsj med politisk sekretariaet
  Besøk og møte med Øygarden Brann og redning
  Styremøte i Bergen Havn AS
 • 18.12.: Besøk Danielsen i forkant av gudstjenesten 5. januar
  Møte med styret i Pensjonistforbundet
  Formannskap
 • 19.12.: Kommunestyret
 • 20.12.: Besøk Sotra Gruppen – Vindenes
  Julelunsj med kvalitetskontroll

Varaordførar Torill Selsvold Nyborg denne veka (50)

 • 09.12..:  Interimstyremøte
 • 10.12.:   Styremøte Solli sykehus
  Administrasjonsutval
  Tale til siste samling i Hordaland fylkesting
 • 11.12.:  Synfaring Brattholmen skule
 • 12.12.:  Dialogmøte på Teknologisenteret
 • 13.12.:  Bergen-Schiphol-Cardiff ,150-årsjubileum for den norske sjømannskyrkja
 • 14.12.:  Cardiff
 • 15.12.:  Cardiff

Varaordføraren neste veke (51)

 • 16.12.:  Tilbakereise frå Cardiff
 • 17.12.:  Øygarden brann & redning, CCB
 • 18.12.:  Formannskapsmøte
 • 19.12..: Kommunestyremøtet
 • 20.12.: Møte med Sotra Gruppen