Gjev status for administrativ organisering

Partssamansett utval (PSU) skal på møtet den 2. oktober få informasjon om status og framdrift for administrativ prosjektorganisering.

På møtet vert det også orientert om ramme for mandat  for prosjektleiarar og delprosjektleiarar og utkast til styringsdokument. Partsamansett utval er samansett av ni medlemer frå fellesnemnda. I tillegg kjem seks medlemer valde frå dei tillitsvalde.

Møtet vert halde i lokale til prosjektorganisasjonen på Skjenet 2 og tek til klokka 09.00.

Her kan du lesa innkallinga til møtet.