Kontaktpersonar

Kontakt representantar for tilsette

Fagforbundet (LO)

Utdanningsforbundet (Unio)

Delta (YS)

Akademikerne

Hovudverneombod


Overordna styringsgrupper og prosjektgrupper


Overordna styringsgruppe

Overordna styringsgruppe
Frå venstre: Siri Fahlvik Pettersen (rådmann Øygarden), Jon Erik Egeland (prosjektleiar Oppvekst), Trude Erstad Villanger (hovudverneombod), Svend-Fredrik Untiedt (prosjektleiar Økonomi), Nina Zandstra (Unio, Utdanningsforbundet), Lars Sverre Hausnes (Akademikarane), Solveig Rong (LO, Fagforbundet), Anne Grethe Andersen (YS, Delta), Lillian Torsvik (repr. rådmann Fjell), Rune Lid (prosjektleiar/rådmann Nye Øygarden kommune), Åse Vik (prosjektleiar Helse og velferd) og Lennart Fjell (prosjektleiar Kultur og samfunn).

Prosjektgruppe Oppvekst

Prosjektgruppe Oppvekst
Frå venstre: Margun Landro (barnehagesjef Fjell), Christian Alsaker (prosjektstøtte), Cathrine Olsen (Unio, Utdanningsforbundet), Jon Erik Egeland (prosjektleiar), Vibecke Hodnekvam (Unio, Utdanningsforbundet), Wilhelm Anglevik (skulesjef Fjell), Rune Landro (kommunalsjef Øygarden) og Bodil Aleksandersen (LO, Fagforbundet). Else Glesnes var ikkje til stades då biletet vart teke.

Prosjektgruppe  Helse og velferd

Prosjektgruppe Helse og velferd
Frå venstre; Monica Landro (einingsleiar psykiatri Sund), Terje Handal (helsesjef Fjell), Marita Hilleren (kommunalsjef Sund), Line Barmen (omsorgssjef Fjell), Bente Ormevik (LO, Fagforbundet), Monica Pedersen (leiar flyktningar og tenesteutvikling), Åse Vik (kommunalsjef Øygarden), May-Britt Hansen (YS, Delta), Jana Wietschorke (Unio, Norsk Sykepleiarforbund) og Tove Helleland (sosialsjef Fjell).

Prosjektgruppe Kultur og samfunn

Prosjektgruppe Kultur og samfunn
Frå venstre; Lennart Fjell (kultursjef Fjell), Eli Jeanette Fosso (prosjektstøtte), Marita Hilleren (kommunalsjef Sund), Bjørn Erik Kristiansen (plan- og eigedomssjef Fjell), May-Britt Hansen (YS, Delta), Råmund Skjold (kommunalsjef Øygarden), Bodil Aleksandersen (LO, Fagforbundet), Nils Arthur Amundsen (hovudverneombod), Knut Eivind Nygård (fagleiar Sund) og Jarle Kåre Oen (prosjektstøtte).

Prosjektgruppe Organisasjon og digitalisering

Prosjektgruppe Organisasjon og digitalisering
Frå venstre; Lillian Torsvik (prosjektleiar), Gjertrud Ekerhovd (Akademikerne, Psykologforbundet), Helene Møgster (personalsjef Øygarden), Kristin Sekkingstad (prosjektstøtte), Lisbeth Grosvold (personalsjef Fjell), Hildegunn Høyland (Lo, Fagforbundet), Kaja Pedersen (personalsjef Sund), Grethe Bergsvik (konstituert servicetorgsjef Fjell) og Kjell Fyllingen (IKT-sjef Fjell),

Prosjektgruppe Økonomi

Prosjektgruppe Økonomi
Frå venstre; Anita Røyneberg Alvheim (Akademikerne, Tekna), Svend-Fredrik Untiedt (prosjektleiar), Rune Lid (prosjektleiar/rådmann), Åse Vik (kommunalsjef Øygarden, Hildegunn Høyland (LO, Fagforbundet) og Trude Erstad Villanger (hovudverneombod).