Framdrift

  • 31.05.2019:  Administrativ organisering og dimensjonering skal vera på plass
  • 21.06.2019:  Alle tilsette i Sund, Fjell og Øygarden er innplasserte i den nye kommunen
  • 30.10.2019:  Lokalisering av tenestene skal vera avklart