Hovudprosjekt Økonomi

Tema for prosjektgruppa Økonomi har så langt har mellom anna vore val av utgreiar for val av pensjons-
leverandør, tidsplan, Projectplace, gjennomgang av prosjektorganisering, styringsdokument og prosjektmandat. Det er oppretta fleire delprosjekt.

Skuggebudsjettet skal visa korleis budsjettet for 2019 vert om ein legg saman budsjetta for dei tre
kommunane.

I tillegg har gruppa utgreiingsansvar for følgjande
saker:

  • Utarbeiding av skuggebudsjett
  • Val av pensjonsleverandør
  • Eigedomsskatt med omsyn til ny informasjon frå finansdepartementet knytt til eigedomsskatt og kommunesamanslåing

Les mandat for hovudprosjekt økonomi her.

Prosjektgruppe Økonomi
Frå venstre; Anita Røyneberg Alvheim (Akademikerne, Tekna), Svend-Fredrik Untiedt (prosjektleiar), Rune Lid (prosjektleiar/rådmann), Åse Vik (kommunalsjef Øygarden og Hildegunn Høyland (LO, Fagforbundet).