Administrativ prosjektorganisering

På denne sida finne du informasjon om dei ulike prosjektene innanfor kvart kommunalsjefområde.


Overordna styringsgruppe

Overordna styringsgruppe
Frå venstre: Siri Fahlvik Pettersen (rådmann Øygarden), Jon Erik Egeland (prosjektleiar Oppvekst), Trude Erstad Villanger (hovudverneombod), Svend-Fredrik Untiedt (prosjektleiar Økonomi), Nina Zandstra (Unio, Utdanningsforbundet), Lars Sverre Hausnes (Akademikarane), Solveig Rong (LO, Fagforbundet), Anne Grethe Andersen (YS, Delta), Lillian Torsvik (repr. rådmann Fjell), Rune Lid (prosjektleiar/rådmann Nye Øygarden kommune), Åse Vik (prosjektleiar Helse og velferd) og Lennart Fjell (prosjektleiar Kultur og samfunn).

 


Hovudprosjekt Oppvekst

Prosjektgruppe Oppvekst
Frå venstre: Margun Landro (barnehagesjef Fjell), Christian Alsaker (prosjektstøtte), Cathrine Olsen (Unio, Utdanningsforbundet), Jon Erik Egeland (prosjektleiar), Vibecke Hodnekvam (Unio, Utdanningsforbundet), Wilhelm Anglevik (skulesjef Fjell), Rune Landro (kommunalsjef Øygarden) og Bodil Aleksandersen (LO, Fagforbundet). Else Glesnes var ikkje til stades då biletet vart teke.

Les Meir


Hovudprosjekt Helse og velferd

Prosjektgruppe Helse og velferd
Frå venstre; Monica Landro (einingsleiar psykiatri Sund), Terje Handal (helsesjef Fjell), Marita Hilleren (kommunalsjef Sund), Line Barmen (omsorgssjef Fjell), Bente Ormevik (LO, Fagforbundet), Monica Pedersen (leiar flyktningar og tenesteutvikling), Åse Vik (kommunalsjef Øygarden), May-Britt Hansen (YS, Delta), Jana Wietschorke (Unio, Norsk Sykepleiarforbund) og Tove Helleland (sosialsjef Fjell).

Les Meir


Hovudprosjekt Kultur og samfunn

Prosjektgruppe Kultur og samfunn
Frå venstre; Lennart Fjell (kultursjef Fjell), Eli Jeanette Fosso (prosjektstøtte), Marita Hilleren (kommunalsjef Sund), Bjørn Erik Kristiansen (plan- og eigedomssjef Fjell), May-Britt Hansen (YS, Delta), Råmund Skjold (kommunalsjef Øygarden), Bodil Aleksandersen (LO, Fagforbundet), Nils Arthur Amundsen (hovudverneombod), Knut Eivind Nygård (fagleiar Sund) og Jarle Kåre Oen (prosjektstøtte).

Les Meir


Hovudprosjekt Organisasjon og digitalisering

Prosjektgruppe Organisasjon og digitalisering
Frå venstre; Lillian Torsvik (prosjektleiar), Gjertrud Ekerhovd (Akademikerne, Psykologforbundet), Helene Møgster (personalsjef Øygarden), Kristin Sekkingstad (prosjektstøtte), Lisbeth Grosvold (personalsjef Fjell), Hildegunn Høyland (Lo, Fagforbundet), Kaja Pedersen (personalsjef Sund), Grethe Bergsvik (konstituert servicetorgsjef Fjell) og Kjell Fyllingen (IKT-sjef Fjell),

Les Meir


Hovudprosjekt Økonomi

Prosjektgruppe Økonomi
Frå venstre; Anita Røyneberg Alvheim (Akademikerne, Tekna), Svend-Fredrik Untiedt (prosjektleiar), Rune Lid (prosjektleiar/rådmann), Åse Vik (kommunalsjef Øygarden og Hildegunn Høyland (LO, Fagforbundet).

Les Meir