For tilsette

Her finn du informasjon for tilsette:

Avtalar og dokument

Avtaler, grunnlagsdokument og andre relevante dokument for prosjektet.

Administrativ prosjektorganisering

Her får du informasjon om dei ulike prosjekta innanfor kvart kommunalsjefområde.

Informasjonsblad

Bladet Øygarden 2020 gjev informasjon om bygginga av Nye Øygarden kommune. Dette vert gjort i samarbeid med representantar frå organisasjonane til dei tilsette.

Månadsrapportar

Her finn du månadsrapportar frå Nye Øygarden kommune.

Kontaktpersonar

Kontaktinformasjon til representantar for tilsette.

Ofte stilte spørsmål

Her finn du svar på ofte stilte spørsmål om kommunereforma.