For tilsette

Her finn du informasjon for tilsette:

Avtalar og dokument

Avtaler, grunnlagsdokument og andre relevante dokument for prosjektet.

Administrativ prosjektorganisering

Her får du informasjon om dei ulike prosjekta innanfor kvart kommunalsjefområde.

Framdrift

Her finn du informasjon knytt til framdrifta i prosjektet.

Informasjonsblad

Bladet Øygarden 2020 gjev informasjon om bygginga av Nye Øygarden kommune. Dette vert gjort i samarbeid med representantar frå organisasjonane til dei tilsette.

Månadsrapportar

Her finn du månadsrapportar frå Nye Øygarden kommune.

Kontaktpersonar

Kontaktinformasjon til prosjektrådmann, kommunalsjefar og representantar for tilsette.

Ofte stilte spørsmål

Her finn du svar på ofte stilte spørsmål om kommunereforma.

Omstilling

Kommunereforma handlar i stor grad om omstilling. Fet, Sørum og Skedsmo kommunar skal saman med Lillestrøm kommune danna ny kommune. Her kan du sjå intervju med psykiater og professor emeritus Ingvard Wilhelmsen der temaet er omstilling.