Forhandlingsmøte kommunestruktur

Møte banner

Dei tre kommunane Fjell, Sund og Øygarden samlast til felles møte mellom forhandlingsutvala i dei respektive kommunane

Torsdag 4. februar frå kl. 12.00 og fredag 5. februar til kl. 13.00
Stad: Panorama konferansehotell i Sund kommune

Tema for møtet

  • starta forhandlingar med mål om å få på plass ein intensjonsavtale som kommunane skal ta stilling innan juni 2016.

Vidare møteplan for felles forhandlingsutval i Fjell, Sund og Øygarden er slik:

  • 11. februar kl 0900 – 1500 Øygarden vertskap ( Øygarden rådhus)
  • 18. februar kl 0900 – 1500 Fjell vertskap ( Fjell rådhus)
  • 24. februar kl 0900 – 1500 Sund vertskap ( Sund kommunehus)
  • 03. mars kl 0900 – 1500 Øygarden vertskap ( Øygarden rådhus)

Informasjon om vidare arbeid vil verta lagt ut på kommunane sine heimesider.

Her kan du lesa rapport utarbeidd av Telemarksforskning. (PDF)