Engasjement på folkemøte på Straume

90 personar møtte opp på det andre folkemøtet i regionen vår der kommunereforma var tema. Også på møtet i kulturhuset på Straume i Fjell torsdag kveld var ei engasjert forsamling på plass med mange innlegg og spørsmål.

Roy Vorland framførte "Songen frå vest". Ordførarane Kari-Anne Landro, Børge Haugetun og Marianne Sandahl Bjorøy er ivirige lyttarar.
Roy Vorland framførte «Songen frå vest». Ordførarane Kari-Anne Landro, Børge Haugetun og Marianne Sandahl Bjorøy er ivirige lyttarar.

Onsdag kveld var det ein næringslivsrepresentant som var «gjestekommentator». Torsdag kveld var det regionleiar i MOT for Fjell, Sund og Øygarden, Regine Oen Hatten, som gav uttrykk for kva ho tenkte om  ein framtidig ny kommune i regionen.

– Vi har eit godt samarbeid mellom kommunane i MOT-arbeidet. Den store MOT-festivalen i fjor haust var eit godt døme på det, sa Oen Hatten som var positiv til planane om  å byggja ein ny kommune. Ho støtta også forslag om namn på den nye kommunen, Øygarden.

Ordførarane Kari-Anne Landro (Sund), Marianne Sandahl Bjorøy (Fjell) og Børge Haugetun (Øygarden) presenterte intensjonsavtalen som er forhandla fram av felles forhandlingsutval samansett av 13 politikarar frå dei tre kommunane.

90 personar møtte opp på folkemøtet torsdag kveld.
90 personar møtte opp på folkemøtet torsdag kveld. Framme til høgre sit MOT-leiar Regine Oen Hatten.

Mange tema i ordskiftet

Tema som vart tekne opp av dei frammøtte, var korleis lokaldemokratiet ville fungera i ein ny større kommune,  korleis tenestene ville verta for den eldre delen av befolkninga og i kva grad kommunereforma var politisk pålagt frå sentralt hald. Andre tema i debatten var avgifter og gebyr, lokalisering av skattekontor, samferdsle, målform og folkeavrøysting/innbyggjarundersøking. Det vart også stilt spørsmål om korleis dei tillitsvalde er trekte med i reformarbeidet, organisering av utval for menneske med nedsett funksjonsevne, namn på kommunen og visjon for den nye kommunen.

Roy Vorland, som har vakse opp i Sund, opna og avslutta med Knut Øygards song «Songen frå vest».

Neste folkemøte om kommunereforma vert i Strandahallen (Steinsland) i Sund måndag 11. april klokka 19.00. Dei tre siste folkemøta vert på Øygarden samfunnshus på Rong (19. april), bygdahallen i Telavåg i Sund (20. april) og Tjeldstø skule i Øygarden 21. april).

Innbyggjarane i dei tre kommunane har denne veka fått tilsendt ein brosjyre som informerer om arbeidet med kommunereforma.

Tekst og foto: Vigleik Brekke

Her er fleire bilete frå folkemøtet på Straume.
IMGP2092-H800

IMGP2095-H800

IMGP2096-H800

IMGP2098-H800