Endring av adressenamn i Nye Øygarden kommune

Fellesnemnda i Nye Øygarden kommune har, i sak PS 26/19, vedteke nye adressenamn.  Huseigarar som får ny adresse vil få eiga melding om dette og tidspunkt for når adresseendringa skal tre i kraft.

Vedtak om skrivemåten kan påklagast av dei som har rett til å reisa namnesaker, jf. stadnamnlova
§ 5, med unntak av namnekonsulentane. Klaga skal rettast til Sund, Fjell eller Øygarden kommune som vil ta ho vidare til fellesnemnda. Klaga må grunngjevast. Dersom vedtaksorganet ikkje tek klaga til følgje, skal saka sendast til klagenemnda for stadnamnsaker. Klagefristen er tre veker frå kunngjeringsdato.

postmottak@fjell.kommune.no
postmottak@sund.kommune.no
postmottak@oygarden.kommune.no

Fjell kommune

Stad Adressenamn som skal endrast Nytt adressenamn
Algrøyna Dalavegen og Haugarvegen vert samanslått til ein veg Naustbakken
Bjorøy Hellemyrvegen Helletoppen
Brattholmen Lynghaugen Røsslynghaugen
Landro Sanden Sandbakken
Li Sletto Slettevegen
Lokøyna Linhaugen Linevika
Misje Varden Misjevarden
Skålvika Fagredalvegen Vestre Fagrehaugen
Straume Haugen Straumsåsen
Straume Rognevegen Rognebærvegen
Turøyna Garen Turøygarden
Vindenes Austrevegen Barnessvingen
Vindenes Vestrevegen Barnestoppen
Ågotnes Hagardsvegen Haggardsvatnet

Sund kommune

Stad Adressenamn som skal endrast Nytt adressenamn
Eide Sjøvegen Austrepollen
Forland Porsvegen Usholmdalen
Forland Porsneset Usholmvika
Forland Vågsbotn Forlandsvågen
Glesnes Krekebærvarden Glesnesvarden
Hammarsland Brøta Bøgardsvegen
Hammarsland Bergvegen Torvmyrvegen
Kausland Myravegen Kauslandsmyra
Kausland Vardevegen Kauslandsvarden
Kleppe Rindane Stokkavikvegen
Kårevika Haugaseto Blokkebærhaugen
Lerøyna Kverndalen Lerøytunet
Skaga Storhaugen Skaga
Skoge Neset Kvalvågvegen
Sund prestegard Liavegen Sundslia
Sund prestegard Nordavika Sundssjøen
Sund prestegard Stølen Sundsstølen
Vorland Kvednavegen Møllarvegen
Vorland Gjerdevegen Vorlandsgjerde
Øvretveit Gjerde Ysttveita

Øygarden kommune

Stad Adressenamn som skal endrast Nytt adressenamn
Alvheim Sørheimsvegen Madelestova
Blomvåg Berget Blomvågvegen
Blomvåg Kyrkjevegen Blomvågvegen
Breivik Rinden Breivikvegen
Hellesøy Knappen Knapphaugen
Hellesøy Storhøyen Hellesøyneset
Hellesøy Torvvikvegen Hellesøyneset
Hernar Haugevegen Hernar
Hernar Murane Piletrevegen
Hernar Skaret Hernar
Nautnes Nesvegen Tanglevikvegen
Nordre Sæle Gjerdet Nordre Sæle
Nordre Sæle Sælevegen Nordre Sæle
Nordre Sæle Sæløyvegen Hellesøyvegen
Oen Varden Breivikvegen
Rong Nygardsvegen Haugetunvegen
Rong Storevarden Rongøyvarden
Rong Tjødnarvegen Ternholmvegen
Torsvik Kvernneset Tollbuvegen
Torsvik Nesevegen Tollbuvegen
Torsvik Vågevegen Maiavegen
Vik Ingjervegen Losemyrvegen
Vik Sjøvegen Vikavågen