Elevane får nye vener

Dei siste to vekene har fleire skuleklassar i dei tre kommunane besøkt kvarandre. Tilbakemeldingane viser at dette set elevane pris på. Dei vil gjerne pleia venskapet vidare.

Biletet er frå besøket Landro (1b) skule hadde til Brattholmen skule (1a).

Besøka er eit ledd skuleprosjektet Elev i Nye Øygarden og gjerne som ei avslutning på arbeidet knytt til at vi vert eín kommune frå nyttår av. Det er oppretta om lag 20 venskapsklassar, og fleire av klassane har avslutta prosjektperioden med besøk og godt fellesskap.

På nettsida til Elev i Nye Øygarden kan du lesa om korleis det gjekk på nokre av besøka.