Eit tilbakeblikk på halvåret som ligg bak

Administrativ organisering, politisk styringsstruktur, omstillingsavtale for tilsette, endring i prosjektleiinga og eigarskapsmodellar er nokre av dei sakene og hendingane som har prega arbeidet med å byggja Nye Øygarden kommune dei seks første månadene i år.

Den 1. juni overlét Kari-Anne Landro leiarvervet av fellesnemnda til Børge Haugetun.

Her kan du lesa om litt av det somhar skjedd første halvår 2018.