Dokument

På denne sida finn du møteinnkallingar og protokollar for førebuande fellesnemnd (FF) og andre historiske dokument.

Her finn du møteinnkallingar og protokollar for fellesnemnda.


Førebuande fellesnemnd (FF)

16. juni 2017
24. april 2017

27. mars 2017
20. februar 2017
8. desember 2016
9. november 2016

Møteplan for førebuande fellesnemnd 2016-2017 (PDF)


Felles forhandlingsutval


Saksutgreiingar


Utgreiingar


Dette gjer andre


Andre dokument