Det vert innbyggjarundersøking i Øygarden

Kommunestyret i Øygarden vedtok med 22 mot eí røyst (SV) i kveld  at det skal gjennomførast ei innbyggjarundersøking i Øygarden om kommunereforma.

Aud Karin Oen (SV) sitt forslag om folkeavrøysting vart avvist av kommunestyret.
Aud Karin Oen (SV) sitt forslag om folkeavrøysting vart avvist av kommunestyret.

Kommunestyret avviste dermed eit forslag frå SV om å gjennomføra ei folkeavrøysting. Dette innebér vidare at det vert innbyggjarundersøking i alle dei tre kommunane, Fjell, Sund og Øygarden.

I vedtaket heiter det at kommunestyret legg vekt på å køyra ein parallell prosess saman med kommunane Fjell og Sund i samsvar med kommunikasjonsplanen. Innbyggjarundersøkinga skal også gjennomførast i samsvar med kommunikasjonsplanen. I vedtaket vert det også vist til at det skal haldast to folkemøte i Øygarden og at rapporten frå innbyggjarundersøkinga og høringsinnspela frå folkemøta skal vera ein del av saksgrunnlaget til kommunereformsaka i juni.

Ordførar Børge Haugetun (TVØ)
Ordførar Børge Haugetun (TVØ)

Forslaget som vart vedteke, var eit fellesframlegg frå Tverrpolitisk valliste for Øygarden (TVØ), KrF, FrP, Ap og Høgre.

Ifølgje kommunikasjonsplanen skal innbyggjarundersøkinga gjennomførast i april like i etterkant av folkemøta i dei tre kommunane.

Tekst: Vigleik Brekke
Foto: Ingunn Teigen